Методичний дороговказ

Люди, які втілюють ідеї і поширюють їх, керують світом

Моніторинг якості освіти

Нормативно-правова база

29

  Міністерство освіти і науки України

Наказ"Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти"

Наказ"Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995"

 

 Районний науково-методичний кабінет

Наказ РНМК "Про проведення районних досліджень у 2016-2017 навчальному році на районному рівні "

Наказ "Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання у початковій та основній школі"

 Підсумки моніторингових відстежень

 

mon1

 

Дніпропетровська область 

Підсумки моніторингового дослідження результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів 11-х класів ЗНЗ з української мови, математики та історії України

.

 

Солонянський район

                                                                                                                                                                         2015-2016 н.р.

Довідка за результатами моніторингу участі учнів  у інтелектуальних конкурсах протягом 2015-2016 навчального року

Довідка про підсумки моніторингу  рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ за результатами річного оцінювання в 2015\16 н.р.

Довідка  про  підсумки ДПА в 9  класах в 2015\16 н.р.

Довідка про результативність державної підсумкової атестації в 11-х класах загальноосвітніх закладах  району в 2015\16 н.р.

Підсумки роботи навчальних закладів відділу освіти Солонянської РДА  в обласному науково-педагогічному проекті «Електронна атестація педагогічних працівників» у 2015-2016 н.р.

Підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році"

Довідка про стан організації навчання за індивідуальною формою у закладах освіти району за І семестр

Моніторинг національно-патріотичного виховання учнів на уроках предмету "Захист Вітчизни" та в позаурочний час в ЗНЗ Солонянського району

Довідка про підсумки моніторингу працевлаштування випускників 9-х,11-х класах в 2015 році.

Довідка про стан роботи навчальних закладів з питань допрофільного та профільного навчання у 2015-2016 навчальному році

 

Моніторинг діяльності сайтів шкіл Солонянського району:"Веб-сайт школи, як інноваційний інструмент взаємодії всіх  учасників навчально -виховного процесу"

2014-2015 н.р.

Довідка про підсумки ДПА в 11 класах в 2014-2015 н.р.

Довідка про підсумки ДПА  в 9  класах в 2014-2015 н.р.

Про стан організації  індивідуального навчання  у загальноосвітніх навчальних  закладах  Солонянського району за 2014-2015 н. р.

Моніторинг  результативності  державної підсумкової атестації з української мови учнів 11 – х класів загальноосвітніх середніх  шкіл Солонянського району в 2014 – 2015  навчальному році

Моніторинг результативності діяльності працівників психологічної служби системи освіти Солонянського району в 2014-2015 н.р.

Підсумки та результативність участі учнів шкіл району у ІІ (районному) та ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2014/2015 н

Аналіз результатів підсумкової державної атестації учнів 4-х класів шкіл Солонянського району за 2014-2015 навчальний рік

Про рівень відображення новин на сайтах шкіл Солонянського району  за І семестр 2014-2015 н.р.

Mоніторинг працевлаштування випускників 9-х,11-х класів  в 2014 році.

Довідка про підсумки моніторингу  рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ за результатами  семестрового  оцінювання за 1 семестр  2014\15 н. р.

2013-2014 н.р.

Моніторинг участі учнів у інтелектуальних конкурсах протягом 2013-2014 навчального року

Додаток 1. Участь шкіл району у інтелектуальних конкурсах 2013-2014н.р.

Додаток 2. Участь учнів в інтелектуальних конкурсах в розрізі номінацій у 2013-2014н.р.

Додаток 3. Кількість учасників інтелектуальних конкурсів за два останніх роки

Mоніторинг рівня компютерної грамотності  учителів географії Cолонянського району 

Моніторинг  результативності державної підсумкової атестації в 9 -х класах ЗНЗ району в 2013-2014 н.р.

Моніторинг навчально–матеріальної бази для ефективного викладання предмету «Захист Вітчизни» в ЗНЗ Солонянського району

Моніторинг результативності державної підсумкової атестації в 11-х класах ЗНЗ району в 2013-2014 н.р. 

Моніторинг діяльності психологічної служби системи освіти Солонянського району

Моніторинг рівня якості математичної освіти учнів основної та старшої школи ЗНЗ Солонянського району в 2013-2014 н.р.

Моніторинг формування громадянської позиції на уроках правознавства у Привільнянській СШ, Дзержинівській СШ, Малокалинівській НСШ

Аналіз результатів підсумкової державної атестації учнів 4–х класів шкіл Солонянського району за 2013 – 2014 навчальний рік

 Моніторинг  налагодження системи самоврядування  в класному колективі  ЗНЗ Солонянського району

Підсумки організації індивідуального навчання та динаміка розвитку індивідуальних особливостей учнів у ЗНЗ Солонянського району в 2013-2014 н.р.

МОНІТОРИНГ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЖОРСТОКОСТІ ТА НАСИЛЬСТВА 

Моніторинг  визначення схильності  до девіантної поведінки учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів Солонянського району

Моніторинг вживання психоактивних речовин учнівською молоддю ЗНЗ Солонянського району

Моніторинг якості виконання лабораторних робіт з фізики в ЗНЗ району 

Результати моніторингу ефективності використання можливостей кабінету хімії для якісного потенціалу уроку 

Підсумки проведення моніторингових відстежень стану сформованості компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках трудового навчання в учнів 3 -х класів Солонянського району

Стан системи внутрішнього моніторингу якості загальної середньої освіти у ЗНЗ Солонянського району 

Підсумки проведення моніторингових відстежень педколективів Солонянського району з питання упровадження інноваційних технологій навчання та виховання

Моніторинг працевлаштування випускників 9-х,11-х класах в 2013 році

 Підсумки моніторингу результативності ЗНО-2013

 Результативність участі випускників шкіл у незалежному зовнішньому оцінюванні в 2012 році

Методичні матеріали

mon4

Зразок Положення про внутрішкільний моніторинг

 

З досвіду роботи

.

Проект програми моніторингових відстежень у школі 

Використання моніторингових відстежень та експертиз рівня навчальних досягнень як передумова підвищення якості освітніх послуг

Реалізація управлінсько-методичного цільового проекту як засіб ефективного функціонування навчально-виховного середовища

Cистемний підхід до організації моніторингу навчально-виховного процесу

Моніторинг рівня вихованості як засіб забезпечення всебічного розвитку особистості учнів в процесі виховання та навчання

Коучинг та моніторинг як ефективні засоби формування успішної траєкторії самореалізації особистості

Педагогічний моніторинг ефективності навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі

Модернізація системи моніторингових відстежень з метою забезпечення гнучкого управління якістю освіти

Інтерпретація результатів моніторингових досліджень в управлінні  здоров’язберігаючою освітою

Моніторинг розвитку та саморозвитку вчителів і учнів школи як умова їх особистісного і професійного зростання