Методичний дороговказ

Люди, які втілюють ідеї і поширюють їх, керують світом

 

Шановні відвідувачі!

Ознайомитись із матеріалами експериментальної діяльності навчальних закладів району ви можете,  відвідавши   нижче розміщені розділи.

 

Паспорти експериментальних навчальних закладів

 

Програми експериментальної діяльності

 

Презентації експериментальної діяльності

 

Звіти про хід експерименту

 

 

Характерною ознакою сучасної освіти є інноваційний напрям діяльності, що здебільшого реалізується через педагогічні експерименти, які здійснюються на регіональному рівні.

Інноваційна діяльність в системі загальної середньої освіти Солонянського району базується на таких нормативно-правових документах:

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом МОН України № 522 від 7 листопада 2000 р.);

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (затверджене наказом МОН України № 114 від 20.02.2002 р. із змінами, затвердженими наказом № 1054 від 23 листопада 2009 р.)

 

В. Сухомлинський писав: «Не бійтесь досліджень. У самій своїй основі педагогічний процес – справжня творча праця – стоїть близько до досліджень. Ця близькість, спорідненість полягають насамперед в аналізі й необхідності передбачати».

Саме через дослідно-експериментальну діяльність навчальні заклади можуть апробувати сучасні моделі навчально-виховного процесу, технології навчання, спрямовані на розвиток особистості учня та вчителя.

Виходячи зі значення та ролі інноваційного підходу, як рушійної сили освітянських реформ, пріоритетними завданнями програм педагогічних експериментальних досліджень є:

впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, що започатковує нові зразки діяльності освітян-практиків, сприяє їх професійному зростанню;

залучення педагогів до участі в реалізації проектів, експериментальній роботі, написання авторських програм, методичних розробок, статей та публікацій, що стає безпосереднім виразником творчого потенціалу кожного, прямим шляхом самоствердження і самореалізації вчителя;

налагодження співпраці з науково-дослідницькими установами;

забезпечення умов, мотивації для пошукової, дослідницької діяльності педагогів, їх участі в конкурсах, проектах, програмах, семінарах, конференціях;

створення у кожному навчальному закладі комфортного мікроклімату для всіх суб`єктів навчально-виховного процесу;

формування команди однодумців.

 

 

Ми готові  допомагати та здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів та  запрошуємо педагогічні колективи до співпраці.

 

Електронна база експериментальних навчальних закладів

Солонянського району